उपचार को लागि सहयोग

उपचार को लागि सहयोग

युवा कार्य नेपालका कार्यसमिति सदस्य श्री रबिन्द्र अधिकारि को दुर्घटनाले युवा कार्य नेपाल परिवार लाई दुखी बनाएको छ, युवा कार्य नेपाल को तर्फबाट उहाको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाको उपचार को लागि सहयोगार्थ रु. ७५००० (अक्षेरेपी रु पचहत्तर हजार मात्र) हस्तान्तरण गरियो .