Youth Reources

युवा र किशोरकिशोरीसँग सम्वन्धित कानुन, नीति, रणनीति र कार्ययोजनाको सूची

कानुनी प्रावधानहरु:

 1. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
 2. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
 3. बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६
 4. मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय ऐन २०५३
 5. यातनापीडितका निम्ति क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन, २०५३
 6. घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६
 7. राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६४
 8. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
 9. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

 

नीतिहरु, रणनीतिहरु र कार्ययोजना

स्वास्थ्य र स्वस्थ व्यवहारसँग सम्वन्धित:

 1. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति (१९९१),
 2. दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (एसएलटीएचपी) (१९९७–२०१७)
 3. राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीति २०००
 4. किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशन– २००७
 5. नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम– कार्यान्वयन योजना २ (एनएचएसपी–आईपी २) २०१०–२०१५
 6. एड्स र एसटीडी नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, १९९५
 7. राष्ट्रिय एचआईभी÷एड्स रणनीति (२००६–२०११)
 8. एचआईभी÷एड्ससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना

सक्षमता र संरक्षित वातावरणसँग सम्वन्धित:

 1. राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना (२०१०÷११–२०१२÷१३)
 2. बालबालिकाका लागि दशवर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००४÷०५–२०१४÷१५)
 3. यौन र श्रम शोषणका निम्ति बालबालिका र महिलाको बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००१)
 4. मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, खासगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन, २०१२
 5. लागूऔषध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति, २००६ र लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०१०
 6. बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२००४–२०१४)
 7. अशक्ततासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २००६

शिक्षा र सीपसँग सम्वन्धित:

 1. सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०००
 2. विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २००९–१५
 3. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालयसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा २०६७ (२०१०)

जीविकोपार्जन, रोजगार र वित्तिय साक्षरतासँग सम्वन्धित:

 1. राष्ट्रिय युवा नीति, २०१०
 2. गाविस र जिविस ब्लक अनुदान सञ्चालन निर्देशिका २०६७÷६८ (२०१०÷११)
 3. बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२००४–२०१४)

सहभागिता र नागरिक संलग्नतासँग सम्वन्धित:

 1. राष्ट्रिय युवा नीति, २०१०
 2. गाविस र जिविस ब्लक अनुदान सञ्चालन निर्देशिका २०६७÷६८ (२०१०÷११)
 3. बालमैत्री स्थानीय सुशासन रणनीति तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६८ (२०११)

लैङ्गिक समता  र सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्वन्धित:

 1. लैङ्गिक समानता तथा महिलाको सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१
 2. महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद निर्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०
 3. लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना,
 4. संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०११÷१२–२०१६÷१७)
 5. नेपाल युवा तथा साना उद्यम स्वरोजगार कोष